Posebni status učenca za šolsko leto 2019-2020

Spoštovane učenke, učenci, starši, skrbniki,

obveščamo vas, da lahko podate predlog za pridobitev posebnega statusa učenca za šolsko leto 2019/2020.

V prilogah k temu obvestilu vam posredujemo Pravila Osnovne šole Koper o prilagajanju šolskih obveznosti in obrazce, usklajene z določbami šolske zakonodaje. Na priloženem obrazcu, ki ga izberete glede na angažiranost učenke, učenca, podate predlog za dodelitev statusa.

Vaše predloge morate oddati do vključno četrtka, 26. septembra 2019 osebno ali po pošti na naš naslov v TAJNIŠTVO ŠOLE (NE k pomočnicama ravnatelja!). O statusu bomo odločili predvidoma do 30 septembra 2019. Dogovor o prilagoditvah mora biti dokončno sklenjen najkasneje do 7.10.2019. Opozarjamo vas, da predloge za dodelitev statusa (na obrazcih) obvezno dopolnite z zahtevanimi prilogami (tri naštete priloge v vsakem obrazcu pridobite in v originalu priložite k predlogu), sicer vašega predloga ne bomo mogli obravnavati.

Ob odločbi o dodelitvi statusa boste starši in učenci prejeli tudi pisni dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti za šolsko leto 2019/2020, katerega sopodpis (vaš in naš) pomeni pričetek veljavnosti posebnega statusa učenca.

Za vse, ki boste rok za oddajo predloga zamudili, bomo o posebnem statusu učenca odločali predvidoma v februarju 2019.

Starši in učenci, ki boste do 26. septembra 2019 oddali predloge brez obveznih prilog oz. vaših predlogov, boste dodelitev statusa lahko ponovno predlagali v februarju 2020.

Priloženi obrazci, pravila in dogovor:

Niti Krota Bagari, prof.

v.d. ravnatelja

Osnovne šole Koper

”SPREMEMBE”, zgodba , ki vam jo ponujamo v branje

Učenka 9. razreda Ava Logar Kartadinata je dobro leto marljivo pisala in pred vami je zanimiva zgodba, ki vam jo ponujamo v branje.

O tem, kako je potekalo delo in kaj vznemirljivega se v zgodbi zgodi, je Ava zapisala tole: »Proti koncu osmega razreda sem pričela s pisanjem zgodbe, ki sem jo letos v maju zaključila. Najprej sem pisala krajše spise, da sem vadila vejico, ker mi je povzročala težave. Potem pa mi je učiteljica slovenščine predlagala, naj napišem nekaj svojega in da je daljše. Tako sem pričela s pisanjem te zgodbe. Pri delu sem uživala in si s tem krajšala čas.

Zgodba govori o dvanajstletnem Luki, ki se sooča s težavami doma. Starši so se ločili, zato mora Luka z mamo zapustiti svoj domači kraj in prijatelje. V novem kraju spozna nove prijatelje in dobi tudi novega psa. Ko pa se med poletnimi počitnicami vrne k očetu, ga tam pričaka nov obraz, s katerim preživi zanimivo poletje.«

Želimo vam prijetno branje.

Mentorica: Bojana Resanovič