ČASOVNA RAZPOREDITEV DELA

Na šoli poteka pouk le v dopoldanski izmeni. Pouk pričenja ob 8.20 uri. V tretjem vzgojno izobraževalnem obdobju se za pouk izbirnih predmetov, dopolnilnega in dodatnega pouka, izkoristi tudi čas pred pričetkom pouka od 7.30 dalje.

Šolski dan na Osnovni šoli Koper

URA TRAJANJE
0.  7.30–8.15
1.  8.20–9.05
2.   9.10–9.55
Odmor za malico, aktivni odmor   9.55–10.25
3. 10.25–11.10
4. 11.15–12.00
5. 12.05–12.50
6. 12.55–13.40
7. 13.45–14.30
8. 14.35–15.20

Predmeti po predmetniku, nivojski pouk, izbirni predmeti, individualni pouk, razredne ure in fakultativni pouk so vključeni v urnik rednega pouka.

Dopolnilni, dodatni pouk, samostojno učenje, pevski zbori, interesne dejavnosti in druge dejavnosti so organizirane pred ali po pouku.

Med šolskim letom so možne spremembe časovne razporeditve pouka in odmorov.

Ostale dejavnosti

URA DEJAVNOST
6.00–8.10 jutranje varstvo
7.30–8.15 pouk obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, pouk v manjših učnih skupina, dopolnilni, dodatni pouk,  razredne ure
12.05–17.05 podaljšano bivanje za učence 1., 2., 3., 4. in 5. razreda
12.05–15.30 kosilo za učence
12.05–14.45 dejavnosti v okviru športnega programa
13.45–14.45 pouk obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, dopolnilni, dodatni pouk, pevski zbori
popoldanski čas, po 14.45 ali po dogovoru z učenci interesne dejavnosti

 

DELOVNI IN OBRATOVALNI ČAS

POSLOVNI ČAS IN URADNE URE

Osnovna šola Koper posluje pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek (v nadaljevanju: poslovni dnevi).

Ravnatelj lahko v skladu s šolskim koledarjem in v izjemnih okoliščinah (višja sila, ki je že nastopila ali se neposredno pričakuje in drugi primeri, ko so ogrožena človeška življenja in zdravje ljudi ali če je treba preprečiti grozečo materialno škodo) ali v primeru, da je to nujno potrebno za izvajanje uradnih ur s strankami ali za opravljanje dela, ki mora biti opravljeno brez prekinitve oziroma določenega dne ali v določenem roku, odredi, da Osnovna šola Koper ali njena notranja organizacijska enota začasno posluje v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug, z zakonom dela prost dan.

POSLOVNI ČAS

Poslovni čas se začne v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek ob 7.00 uri in konča ob 15.00 uri. Med poslovnim časom mora biti zagotovljeno poslovanje vseh notranjih organizacijskih enot Osnovne šole Koper. Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše deluje tudi v popoldanskem času, najkasneje do 20. ure.

URADNE URE

Uradne ure za poslovanje s strankami so vsak ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek od 7.00 do 15.00 ure in čas, opredeljen po LDN – govorilne ure, roditeljski sestanki, prireditve za starše in druge aktivnosti za učence in starše.

RAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA DELAVCEV

V Osnovni šoli Koper se določi premakljiv začetek in konec delovnega časa. V okviru premakljivega začetka in konca delovnega časa je čas za prihod delavcev na delo določen v razponu, in sicer:

 

Delovni čas delavcev

ZAČETEK PREMAKLJIVEGA DELOVNEGA ČASA KONEC DELOVNEGA ČASA
Kuhinja 6.00 16.00
Poslovodstvo 7.00 16.00
Upravna služba 7.00 15.30
Računovodstvo 7.00 15.30
Vzdrževalna in tehnična služba 5.00 22.00
Pedagoški  in drugi strokovni delavci 6.00 17.00
(Skupno 3.054 obiskov, današnjih obiskov 1)