Obvestilo za učence in starše 9. razreda – dan odprtih vrat na Elektro in pomorski šoli Portorož , Gimnaziji Gian Rinaldo Carli in Škofijski gimnaziji Vipava

Učence in starše 9. razreda obveščamo, da bodo  potekali dnevi odprtih vrat na :

  • Srednji elektro in pomorski šoli Portorož, Pot pomorščakov 4, v torek, 3. 12. 2019, ob 17.30,
  • Gimnaziji Gian Rinaldo Carli Koper,  Gimnazijski trg 7, v četrtek, 5. 12. 2019, ob 17.00,
  • Škofijski gimnaziji Vipava, Goriška cesta 29, v soboto, 7.12.2019, ob 9.00.

 Dajana Nedoh, šolska pedagoginja

Obvestilo za učence in starše 9.razreda-razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2019/2020

Seznanjamo vas, da je izšel razpis za vpis v srednje šole  in vas obveščamo,  da je  RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 objavljen in dosegljiv le v elektronski obliki na spodnjem spletnem naslovu. Svetujemo, da se z vsebino razpisa podrobno seznanite učenci in starši.

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

V primeru dodatnih informacij in pojasnil se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko Dajano Nedoh na Osnovni šoli Koper oz. na svetovalne službe srednjih šol.

Dajana Nedoh, šolska svetovalna služba