RAZVOJNA NALOGA – Varno in spodbudno učno okolje

Razvojna naloga Varno in spodbudno učno okolje je projekt Zavoda za šolstvo RS. Usmerjena je v sistematično razvijanje spodbudnega učnega okolja za celotno šolo. Področja razvojne naloge so: dobri odnosi in sodelovanje za večjo zavzetost, čustveno in socialno učenje ter odnosna kompetenca učitelja in ravnanje pri neželenem vedenju. 

Cilji razvojne naloge:

  • Udeleženci poglobijo zavedanje o pomenu dobre klime in počutja (na ravni kolektiva, skupine/ razreda, na ravni skupine in posameznika) in okrepijo veščine vodenja skupine/razreda za dobro vključenost otrok/učencev in zmanjšanje vedenjskih težav.
  • Izpopolnjujejo se v lastni čustveni in vedenjski pismenosti (komunikacijske veščine, uravnavanje čustev) z namenom krepitve različnih oblik čustvenega in socialnega učenja tudi pri otrocih/učencih.
  • Seznanijo se z razlogi neželenega vedenja otrok/učencev in urijo strategije za preprečevanje in za soočanje z nezaželenim vedenjem, spoznavajo razliko med nasiljem in konflikti, spoznavajo protokol za ravnanje v primeru nasilja.
  • Vsebine in veščine širijo na kolektiv in otroke/učence z namenom sistematičnega vpeljevanja varnega in spodbudnega učnega okolja na šoli s končnim ciljem oblikovanja sistematičnega pristopa h graditvi VSUO.

 

Vodja šolskega tima: Jerneja Koren

Šolski tim: Katja Martić Cilenšek, Katja Stegenšek, Barbara Bočkor Starc

 

Related Images:

(Skupno 19 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost