Razvojna naloga – Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

 

 

 

V razvojno nalogo so vključeni vsi predmeti in področja, ki so strokovno podprta s strani ZRSŠ. Skozi razvojno nalogo bomo učitelji razvijali formativno spremljanje in se še posebej osredotočali na:

  • dejavnike, ki omogočajo pridobivanje znanja in veščin na učencem zanimiv in privlačen način,
  • da bo učenčev glas slišan in upoštevan ter da se bodo vsestransko dobro počutili,
  • spodbujanje medvrstniškega sodelovanja in zavzemanje za vzpostavitev partnerskega odnosa z učenci.

Cilji razvojne naloge

  • Razvijati šolsko prakso, ki bo v kar največji meri upoštevala individualne potrebe, posebnosti, zmožnosti učenca, ki temelji na formativnem  spremljanju, s katerim zagotavljamo optimalen razvoj ter učno uspešnost vsakega učenca (posodobitev didaktike pouka).
  • Širiti spoznanja o dobri praksi in učinkih formativnega spremljanja med vse udeležence v kolektivih.
  • Vključiti učence v sooblikovanje učnega procesa (namenov učenja, kriterijev uspešnosti, osebnih ciljev, zastavljanje vprašanj, samovrednotenje, vrstniško vrednotenje itd.), kar vodi k aktivnejši vlogi učencev ter h kakovostnemu in trajnejšemu znanju.
  • Videti in slišati vsakega učenca, spodbujati medsebojno sodelovanje ter s tem izboljšati njihovo motivacijo (za učenje) in soudeleženost pri razvoju vključujoče šole.
  • Ustvariti učno okolje v katerem se bodo učenci počutili sprejete, vključene in bodo lahko razvijali svoje potenciale.

 

Šolski tim na Osnovni šoli Koper sestavljajo: Martina Seražin Mohorčič, Katja Martić Cilenšek, Katja Stegenšek, Sandra Vuleta, Barbara Bočkor Starc,

Vodja šolskega tima: Jerneja Koren

 

Related Images:

(Skupno 71 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost